Privacy beleid

Dit is het Privacy beleid van Golden Mirror coaching (hierna te noemen “Golden Mirror”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf met adres aan de Kees Pijlstraat 88, 3077MH Rotterdam. Golden Mirror is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81594976. Ons Privacybeleid legt uit hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website https://goldenmirror.nl (de  “Service”). We verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon  (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de  “AVG”),  de GDPR-gebaseerde wetgeving en de andere huidige privacywetgeving.

Door de Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service (“Gebruikers”).

Welke soorten informatie verzamelen we?

Informatie die u verstrekt
Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Uw naam;
  2. Uw telefoonnummer;
  3. Uw adres;
  4. Uw geboortedatum;
  5. Communicatie tussen u en Golden Mirror (we kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen);

Logbestandinformatie
We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht en andere statistieken.

Analyseservices (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)
We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen bij het meten van verkeers- en gebruikstrends voor de Service. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. De tools gebruiken ‘cookies’, tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loginformatie en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. We verzamelen en gebruiken deze analyse-informatie met analyse-informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics plaatst Google Analytics weliswaar een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren, maar de cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. De mogelijkheid van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij retourbezoeken door cookies uit te schakelen.

Remarketing
Golden Mirror maakt gebruik van remarketingservices om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan:  http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on –  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina privacy en voorwaarden van Google:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij verhuren of verkopen uw gegevens niet aan derden buiten Golden Mirror.

Verandering van controle
Als we een deel of het geheel van Golden Mirror of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kunnen uw gegevens die via de Service worden verzameld, behoren tot de items die worden verkocht of overgedragen. De koper of verkrijger zal zich moeten houden aan de verplichtingen die we in dit Privacybeleid hebben gedaan.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

We kunnen uw informatie openen, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook informatie openen, bewaren en delen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het noodzakelijk is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook in het kader van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan worden geopend, verwerkt en bewaard voor een langere periode wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Golden Mirror heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We gebruiken waarborgen om de informatie die via de Service wordt verzameld veilig te houden. Golden Mirror kan echter niet de veiligheid garanderen van informatie die u naar Golden Mirror verzendt of garanderen dat informatie over de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u om uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de toegang tot e-mails tussen u en Golden Mirror. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van een andere organisatie.

Internationale overdracht

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan en bewaard op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie overbrengen naar Nederland. Uw toestemming voor dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Bewaarperiode

In overeenstemming met de wet bewaart Golden Mirror gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke van uw gegevens Golden Mirror heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u via uw account niet kunt wijzigen, neem dan contact op met Golden Mirror.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door applicaties, websites of diensten die zijn gekoppeld aan of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die erin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op applicaties, websites of diensten van derden, inclusief applicaties met een link naar onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en beleidsregels van die derde partij.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar (“Kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid van de Service, stuur dan een e-mail naar info@goldenmirror.nl.